Electro Store | ul.Graniczna 5, 05-126 Stanisławów Pierwszy | NIP: 536-189-07-79

 • Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Graniczna 5, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Zwrot

Zwrot mozliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujacy 

Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
nie nosi żadnych śladów użytkowania,
nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,
posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznakowanie (opakowanie), oraz metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył towar.